Skocidjevojka building    Architects: Soba+

Skocidjevojka building

Architects: Soba+

Rezevici apartment    Architects: Soba+

Rezevici apartment

Architects: Soba+

Apartment in Budva    Architects: Soba+

Apartment in Budva

Architects: Soba+

Tudorovici villa

Tudorovici villa

Brankovic Mountain Resort    Architects: Alterno INC

Brankovic Mountain Resort

Architects: Alterno INC

Hotel Budva

Hotel Budva

Residential building    Architects: Kontrastudio

Residential building

Architects: Kontrastudio

Apartment in Nis / Architects: Studio Koncept

Apartment in Nis / Architects: Studio Koncept